پاکشتی سوزوکی ادرس وی50 | سوزوکی ادرس وی50 | Suzuki Address V50

موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

Suzuki Address V50

موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50 مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت
 • دارای دزدگیر
 • دارای شارژ فندکی
 • دارای آمپر بنزین

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50 تا 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی ادرس وی 50 با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50 اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

پاکشتی سوزوکی پالت | سوزوکی پالت | Suzuki Pallet

موتور پاکشتی سوزوکی پالت

Suzuki Pallet

موتور پاکشتی سوزوکی پالت مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی پالت

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی پالت

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی پالت 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی پالت

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی پالت با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی پالت

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی پالت اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت

پاکشتی سوزوکی لتس فور | سوزوکی لتس فور | Suzuki Lets4

موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

Suzuki Lets4

موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی لتس فور با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی لتس فور اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

پاکشتی سوزوکی بسکت | سوزوکی بسکت | Suzuki Basket

موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

Suzuki Basket

موتور پاکشتی سوزوکی بسکت مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی بسکت 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی بسکت با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی بسکت اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

پاکشتی سوزوکی ورد | سوزوکی ورد | Suzuki Verde

موتور پاکشتی سوزوکی ورد

Suzuki Verde

موتور پاکشتی سوزوکی ورد مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی ورد

 • دو زمانه
 • کاربراتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ورد

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ورد 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی ورد

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی ورد با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی ورد

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی ورد اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد

پاکشتی یاماها مینت | یاماها مینت | Yamaha Mint

موتور پاکشتی یاماها مینت

Yamaha Mint

موتور پاکشتی یاماها مینت مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها مینت

 • دو زمانه
 • کاربراتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای داشبورد جلو

سرعت موتور پاکشتی یاماها مینت

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها مینت 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها مینت

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها مینت با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها مینت

کلیه قطعات پاکشتی یاماها مینت اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت

پاکشتی یاماها جوگ زد آر | یاماها جوگ زد آر | Yamaha Jog ZR

موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

Yamaha Jog ZR

موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور جک
 • دارای چراغ چک انژکتور و رادیاتور
 • رینگ اسپورت
 • چراغ روی بال عقب
 • ترمز دیسکی ABS
 • مجهز به قفل چرخ عقب

سرعت موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها جوگ زد آر با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

کلیه قطعات پاکشتی یاماها جوگ زد آر اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

پاکشتی یاماها گیر | یاماها گیر | Yamaha Gear

موتور پاکشتی یاماها گیر

Yamaha Gear

موتور پاکشتی یاماها گیر مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها گیر

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور اکسیژن
 • دارای فضای بار

سرعت موتور پاکشتی یاماها گیر

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها گیر 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها گیر

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها گیر با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها گیر

کلیه قطعات پاکشتی یاماها گیر اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر

پاکشتی یاماها وینو | یاماها وینو | Yamaha Vino

موتور پاکشتی یاماها وینو

Yamaha Vino

موتور پاکشتی یاماها وینو مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها وینو

 • چهار زمانه
 • کاربراتور / انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن

سرعت موتور پاکشتی یاماها وینو

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها وینو 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها وینو

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها وینو با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها وینو

کلیه قطعات پاکشتی یاماها وینو اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو

پاکشتی یاماها وکس | یاماها وکس | Yamaha Vox

موتور پاکشتی یاماها وکس

Yamaha Vox

موتور پاکشتی یاماها وکس مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها وکس

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور جک
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی یاماها وکس

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها وکس 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها وکس

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها وکس با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها وکس

کلیه قطعات پاکشتی یاماها وکس اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس