پاکشتی هوندا زد فور | هوندا زد فور | Honda Z4

موتور پاکشتی هوندا زد فور

Honda Z4

موتور پاکشتی هوندا زد فور مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا زد فور

 • چهار زمانه
 • کاربراتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور بنزین
 • سنسور آلایندگی هوا
 • مجهز به ترمز دیسکی

سرعت موتور پاکشتی هوندا زد فور

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا زد فور 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا زد فور

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا زد فور با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا زد فور

کلیه قطعات پاکشتی هوندا زد فور اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور
موتور پاکشتی هوندا زد فور

پاکشتی هوندا بنلی | هوندا بنلی | Honda Benly

موتور پاکشتی هوندا بنلی

Honda Benly

موتور پاکشتی هوندا بنلی مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا بنلی

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور آلایندگی هوا
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور بنزین

سرعت موتور پاکشتی هوندا بنلی

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا بنلی 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا بنلی

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا بنلی با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا بنلی

کلیه قطعات پاکشتی هوندا بنلی اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی
موتور پاکشتی هوندا بنلی

پاکشتی هوندا دیو ای اف 68 | هوندا دیو ای اف 68 | Honda Dio AF68

موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68

Honda Dio AF68

موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68 مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • سنسور آلایندگی هوا
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور روغن

سرعت موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68 تا 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا دیو ای اف 68 با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68

کلیه قطعات پاکشتی هوندا dio AF68 اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68
موتور پاکشتی هوندا دیو ای اف 68

پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه | هوندا دیو چهار زمانه | Honda Dio

موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه

Honda Dio 4 Stroke

موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه

 • چهار زمانه
 • کاربراتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا دیو چهار زمانه با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه

کلیه قطعات پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه
موتور پاکشتی هوندا دیو چهار زمانه

پاکشتی هوندا گیرنو | هوندا گیرنو | Honda Giorno

موتور پاکشتی هوندا گیرنو

Honda Giorno

موتور پاکشتی هوندا گیرنو مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا گیرنو

 • چهار زمانه
 • کاربراتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن

سرعت موتور پاکشتی هوندا گیرنو

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا گیرنو 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا گیرنو

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا گیرنو با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا گیرنو

کلیه قطعات پاکشتی هوندا گیرنو اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو
موتور پاکشتی هوندا گیرنو

پاکشتی هوندا دیو زد ایکس | هوندا دیو زد ایکس | Honda Dio Zx

موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس

Honda Dio Zx

موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس

 • دو زمانه
 • کاربراتور
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • دارای اگزوز توری
 • دارای ترمز دیسکی ABS

سرعت موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا دیو زد ایکس با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا دیو زد ایکس

کلیه قطعات پاکشتی هوندا دیو زد ایکس اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس
موتور پاکشتی هوندا زد ایکس

پاکشتی هوندا تودی | هوندا تودی | Honda Today

موتور پاکشتی هوندا تودی

Honda Today

موتور پاکشتی هوندا تودی مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا تودی

 • چهار زمانه
 • کاربراتور
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی هوندا تودی

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا تودی 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا تودی

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا تودی با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا تودی

کلیه قطعات پاکشتی هوندا تودی اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی

پاکشتی هوندا اسکوپی | هوندا اسکوپی | Honda Scoopy

موتور پاکشتی هوندا اسکوپی

Honda Scoopy

موتور پاکشتی هوندا اسکوپی مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا اسکوپی

 • چهار زمانه
 • کاربراتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی هوندا اسکوپی

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا اسکوپی 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا اسکوپی

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا اسکوپی با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا اسکوپی

کلیه قطعات پاکشتی هوندا اسکوپی اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی
موتور پاکشتی هوندا اسکوپی

پاکشتی هوندا زومر | هوندا زومر | Honda Zoomer

موتور پاکشتی هوندا زومر

Honda Zoomer

موتور پاکشتی هوندا زومر مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا زومر

 • چهار زمانه
 • کاربراتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی هوندا زومر

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا زومر 60 کیلومتر در ساعت می باشد

 

قیمت موتور پاکشتی هوندا زومر

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا زومر با ما تماس بگیرید

 

قطعات موتور پاکشتی هوندا زومر

کلیه قطعات پاکشتی هوندا زومر اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر
موتور پاکشتی هوندا زومر

موتور پاکشتی هوندا

موتور پاکشتی هوندا

فروشگاه اینترنتی موتور پاکشتی هوندا و مرکز خرید و فروش موتور پاکشتی هوندا به همراه اعلام قیمت موتور پاکشتی هوندا و مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا

موتور پاکشتی هوندا یا اسکوتر هوندا ساخت کشور ژاپن می باشد که در حجم های مختلف ساخته شده که موتور پاکشتی هوندا 50 سی سی به دلیل مصرف سوخت پایین و آلایندگی کمتر بسیار پرتیراژ می باشد

موتور پاکشتی هوندا در کشورهای ژاپن ، تایلند و سایر کشورها مانند لبنان و کشورهای عربی بسیار پر مصرف و پر کاربرد می باشد

قطعات موتور پاکشتی هوندا ساخت کشور ژاپن بوده و دارای کیفیت بسیار بالایی نسبت به سایر موتور پاکشتی چینی و ایرانی و … دارد و این قطعات به راحتی توسط نمایندگی های کارخانه هوندا یافت می شود و به صورت کلی کیفیت قطعات و لوازم این موتورهای پاکشتی بسیار با کیفیت بوده که به راحتی چندین سال بدون هیچ مشکل و خرابی کار خود را انجام می دهند

انواع موتور پاکشتی هوندا

Honda