پاکشتی سوزوکی ادرس وی50 | سوزوکی ادرس وی50 | Suzuki Address V50

موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

Suzuki Address V50

موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50 مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت
 • دارای دزدگیر
 • دارای شارژ فندکی
 • دارای آمپر بنزین

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50 تا 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی ادرس وی 50 با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50 اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50
موتور پاکشتی سوزوکی ادرس وی 50

پاکشتی سوزوکی پالت | سوزوکی پالت | Suzuki Pallet

موتور پاکشتی سوزوکی پالت

Suzuki Pallet

موتور پاکشتی سوزوکی پالت مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی پالت

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی پالت

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی پالت 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی پالت

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی پالت با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی پالت

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی پالت اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت
موتور پاکشتی سوزوکی پالت

پاکشتی سوزوکی لتس فور | سوزوکی لتس فور | Suzuki Lets4

موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

Suzuki Lets4

موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی لتس فور با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی لتس فور اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور
موتور پاکشتی سوزوکی لتس فور

پاکشتی سوزوکی بسکت | سوزوکی بسکت | Suzuki Basket

موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

Suzuki Basket

موتور پاکشتی سوزوکی بسکت مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی بسکت 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی بسکت با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی بسکت اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت
موتور پاکشتی سوزوکی بسکت

پاکشتی سوزوکی ورد | سوزوکی ورد | Suzuki Verde

موتور پاکشتی سوزوکی ورد

Suzuki Verde

موتور پاکشتی سوزوکی ورد مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی ورد

 • دو زمانه
 • کاربراتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای قفل ضد سرقت

سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ورد

حداکثر سرعت موتور پاکشتی سوزوکی ورد 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی ورد

جهت اطلاع از قیمت موتور سوزوکی ورد با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی سوزوکی ورد

کلیه قطعات پاکشتی سوزوکی ورد اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد
موتور پاکشتی سوزوکی ورد

موتور پاکشتی سوزوکی

موتور پاکشتی سوزوکی

فروشگاه اینترنتی موتور پاکشتی سوزوکی و مرکز خرید و فروش موتور پاکشتی سوزوکی به همراه اعلام قیمت موتور پاکشتی سوزوکی و مشخصات فنی موتور پاکشتی سوزوکی

موتور پاکشتی سوزوکی یا اسکوتر سوزوکی ساخت کشور ژاپن می باشد که به دلیل مصرف سوخت پایین و اندازه مناسب و عدم نیاز به گواهینامه و … مورد استقبال فراوان در سراسر دنیا قرار گرفته است

قیمت موتور پاکشتی سوزوکی نسبت به سایر برندها مانند هوندا ، یاماها و … بسیار مناسب تر است

قیمت مناسب دلیلی بر بد بودن کیفیت پاکشتی سوزوکی نیست و تنها به دلیل پایین بودن هزینه تولید ، از قیمت پایین تر و مناسبت تری نسبت به سایر برندهای موتور پاکشتی برخوردار است

موتورهای پاکشتی سوزوکی پس از استفاده در کشور مبدا و پس از چندین سال بدون استفاده ماندن به کشورهای خاورمیانه صادر می شوند

قطعات پاکشتی سوزوکی دارای قیمت مناسبی می باشند و بیشتر قطعات سایر موتورهای موجود در بازار برای این موتور پاکشتی سوزوکی مناسب هستند

انواع موتور پاکشتی سوزوکی

Suzuki