پاکشتی یاماها مینت | یاماها مینت | Yamaha Mint

موتور پاکشتی یاماها مینت

Yamaha Mint

موتور پاکشتی یاماها مینت مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها مینت

 • دو زمانه
 • کاربراتور
 • مجهز به استارت
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور بنزین
 • دارای داشبورد جلو

سرعت موتور پاکشتی یاماها مینت

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها مینت 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها مینت

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها مینت با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها مینت

کلیه قطعات پاکشتی یاماها مینت اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت
موتور پاکشتی یاماها مینت

پاکشتی یاماها جوگ زد آر | یاماها جوگ زد آر | Yamaha Jog ZR

موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

Yamaha Jog ZR

موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور جک
 • دارای چراغ چک انژکتور و رادیاتور
 • رینگ اسپورت
 • چراغ روی بال عقب
 • ترمز دیسکی ABS
 • مجهز به قفل چرخ عقب

سرعت موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها جوگ زد آر با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

کلیه قطعات پاکشتی یاماها جوگ زد آر اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر
موتور پاکشتی یاماها جوگ زد آر

پاکشتی یاماها گیر | یاماها گیر | Yamaha Gear

موتور پاکشتی یاماها گیر

Yamaha Gear

موتور پاکشتی یاماها گیر مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها گیر

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن
 • سنسور اکسیژن
 • دارای فضای بار

سرعت موتور پاکشتی یاماها گیر

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها گیر 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها گیر

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها گیر با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها گیر

کلیه قطعات پاکشتی یاماها گیر اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر
موتور پاکشتی یاماها گیر

پاکشتی یاماها وینو | یاماها وینو | Yamaha Vino

موتور پاکشتی یاماها وینو

Yamaha Vino

موتور پاکشتی یاماها وینو مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها وینو

 • چهار زمانه
 • کاربراتور / انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور سرعت
 • سنسور روغن

سرعت موتور پاکشتی یاماها وینو

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها وینو 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها وینو

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها وینو با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها وینو

کلیه قطعات پاکشتی یاماها وینو اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو
موتور پاکشتی یاماها وینو

پاکشتی یاماها وکس | یاماها وکس | Yamaha Vox

موتور پاکشتی یاماها وکس

Yamaha Vox

موتور پاکشتی یاماها وکس مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها وکس

 • چهار زمانه
 • فول انژکتور
 • دارای رادیاتور آب خنک
 • سنسور جک
 • سنسور روغن
 • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی یاماها وکس

حداکثر سرعت موتور پاکشتی یاماها وکس 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها وکس

جهت اطلاع از قیمت موتور یاماها وکس با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی یاماها وکس

کلیه قطعات پاکشتی یاماها وکس اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس
موتور پاکشتی یاماها وکس

موتور پاکشتی یاماها

موتور پاکشتی یاماها

فروشگاه اینترنتی موتور پاکشتی یاماها و مرکز خرید و فروش موتور پاکشتی یاماها به همراه اعلام قیمت موتور پاکشتی یاماها و مشخصات فنی موتور پاکشتی یاماها

موتور پاکشتی یاماها یا اسکوتر یاماها ساخت کشور ژاپن می باشد که یکی از بهترین موتورهای پاکشتی در دنیا می باشد

پاکشتی یاماها به نسبت سایر موتورهای پاکشتی از کیفیت بالاتری برخوردار است و رقابت بسیار نزدیکی با موتور پاکشتی هوندا دارد که توانسته است در بازار ایران جایگاه مناسبی به دست آورد

موتور پاکشتی یاماها در دو نوع دو زمانه و چهار زمانه تولید می شود که مدل دو زمانه قدیمی تر از مدل های چهار زمانه می باشد و از مصرف سوخت بالاتر ، آلودگی صوتی بیشتر ، آلودگی هوا بیشتر و … برخوردار است و دارای شتاب بیشتری نیست به مدل های چهار زمانه می باشد

قیمت موتور پاکشتی یاماها به نسبت سایر موتورهای پاکشتی کمی بالاتر می باشد

قطعات موتور پاکشتی یاماها در شهرهای مختلف به راحتی قابل یافت می باشد و تا مدت های زیادی قطعات پاکشتی یاماها بدون هیچ مشکلی کار خود را انجام می دهند

انواع موتور پاکشتی یاماها

Yamaha