پاکشتی هوندا تودی | هوندا تودی | Honda Today

موتور پاکشتی هوندا تودی

Honda Today

موتور پاکشتی هوندا تودی مناسب برای تمام سنین و دارای قدرت و شتاب بالایی می باشد که در تمام شرایط و سطوح قابل استفاده است

مشخصات فنی موتور پاکشتی هوندا تودی

  • چهار زمانه
  • کاربراتور
  • سنسور اکسیژن
  • سنسور روغن
  • سنسور حرارت

سرعت موتور پاکشتی هوندا تودی

حداکثر سرعت موتور پاکشتی هوندا تودی 60 کیلومتر در ساعت می باشد

قیمت موتور پاکشتی هوندا تودی

جهت اطلاع از قیمت موتور هوندا تودی با ما تماس بگیرید

قطعات موتور پاکشتی هوندا تودی

کلیه قطعات پاکشتی هوندا تودی اصلی موجود می باشد

موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی
موتور پاکشتی هوندا تودی